02-259-8808 (-9)

คุยกับคุณหมอ

กรุณาติดต่อโตไกคลินิก ได้ที่ หรือ กรอกข้อมูลด้านล่าง

กรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์รูป .jpg เท่านั้น

if you want to correct your problem , please send photo of the problem areas and your physical status; height, weight, health status; diseases or illness , hypertension,DM, Allergy etc .