ในผู้ที่มีเต้านมใหญ่หรือหย่อนยาน การแก้ไขสามารถทำได้โดยการตัดแต่งเต้านมหรือทำให้เต้านมกระชับขึ้นได้รูปร่างสวยงาม

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา