การผ่าตัดยกริมฝีปากเป็นการผ่าตัดเล็กใช้เวลาทำประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง

ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

ยกริมฝีปาก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ยกริมฝีปาก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ยกริมฝีปาก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ยกริมฝีปาก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ยกริมฝีปาก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา