ลักยิ้มเก๋ไก๋ บนใบหน้าคุณ ข้างเดียวหรือ สองข้าง ตามแต่ปรารถนา ใช้เวลาไม่กี่นาที ไม่มีบาดแผล ไม่ต้องอดอาหาร

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

ลักยิ้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ลักยิ้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ลักยิ้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ลักยิ้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ลักยิ้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ลักยิ้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา