การเสริมน่องสำหรับผู้ที่มีน่องเล็ก ซึ่งทำให้ดูไม่สวยงาม สามารถแก้ไขได้โดยการเสริมน่อง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทำแล้วสามารถกลับบ้านได้

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

เสริมน่อง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมน่อง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมน่อง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา