การเสริมกล้ามอกสำหรับชายที่กล้ามเนื้อหน้าอกมีขนาดเล็กและทำให้ใหญ่ขึ้นได้ยากโดยการออกกำลังกาย
การเสริมกล้ามอกสามารถทำให้หน้าอกมีสัดส่วนสวยงามล่ำสันสมชายภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเดินกลับได้หล้งทำไม่นาน

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา