ค่าบริการ

รายการ บริการ ราคา
1 เสริมทรวงอก เสริมหน้าอก เสริมนม
2 ตัดแต่งเต้านม, ยกกระชับเต้านม
3 แต่งหัวนม
4 การเสริมหน้าอกในสาวประเภทสอง
5 เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
6 ทำตาสองชั้น, ทำตาบน, ตาเกาหลี ตาปรือ ตาตก
7 ถุงไขมันใต้ตา, ทำตาล่าง
8 ย่อจมูก แต่งปลายจมูก
9 เสริมจมูก, แต่งปีกจมูก. ย่อรูจมูก
10 ทำหน้าเป็นหญิง
11 ดึงหน้าผาก, คิ้วโดยการส่องกล้อง
12 ดึงหน้า
13 ดึงหน้าผาก, คิ้วโดยการส่องกล้อง
14 ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
15 เสริม Premaxillary
16 ไขมันกระพุ้งแก้ม
17 เสริมโหนกแก้ม
18 ติ่งหู
19 ตัดกรามและกระดูกใบหน้า
20 แต่งริมฝีปาก ทำปากบาง ปากกระจับ
21 ยกริมฝีปาก
22 ลักยิ้ม
23 ทำตาสองชั้น, ทำตาบน, ตาเกาหลี ตาปรือ ตาตก
24 ดูดไขมัน
25 ท้องลาย, หย่อน, ย้อย
26 เสริมสะโพก ก้น
27 เสริมน่อง
28 แก้แขนหย่อนยาน
29 เสริมสะโพก ก้น
30 เสริมหัวทุย
31 ดึงหน้า
32 รีแพร์-ทำสาว, ตัดแต่งแคม, ซ่อมเยื่อพรหมจารีย์
33 เสริมคาง แต่งคาง