โตไกคลินิก

เกี่ยวกับเรา

โตไกคลินิก ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามโดยแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี และได้มีการพัฒนานำเทคนิคใหม่และทันสมัยในทางการแพทย์มาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ

  ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคนิคและวิธีการรวมทั้งการคิดค้นยาใหม่ ๆ มาใช้ ในทางการแพทย์ รวมทั้งด้านศัลยกรรมความงาม ที่มีเทคนิควิธีแบบใหม่มาทดแทนวิธีการเดิมซึ่งอาจต้องใช้การผ่าตัดเป็นวิธีมาตรฐาน แต่มีข้อจำกัดบางอย่างทำให้ไม่สะดวกที่จะทำได้ เช่น ต้องใช้เวลาในการผ่าตัด ระยะเวลาพักฟื้น ต้องเจ็บตัว ต้องหยุดงาน เป็นต้น

  วิธีการใหม่ ๆ จะช่วยแก้ไขปัญหาจากการผ่าตัดได้ ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ต้องหยุดงาน เจ็บเล็กน้อย โตไกคลินิกจึงได้ติดตามและพัฒนาเทคนิควิธีการด้านการแพทย์ เพื่อความงามตลอดมา เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ และเพื่อเป็นสัญญาว่า เราจะให้บริการท่านด้วยคุณภาพ ทันสมัย ประหยัด และปลอดภัย (การเสริมความงามโดยมไต้องผ่าตัด, Non Surgery Procedures)คลิกที่นี่

  โตไกคลินิกบริการให้คำปรึกษาและแนะนำโดยยึดหลักคุณธรรม ไม่หลอกลวง ผู้รับบริการจะได้รับการทำศัลยกรรมความงามที่ถูกต้องและจำเป็นเท่านั้น เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพและความงามในราคาที่สมควรและเหมาะสม

  โตไกคลินิกให้บริการด้านความงามสำหรับทุกท่าน ทั้งท่านที่ไม่เคยทำศัลยกรรมมาก่อน หรือท่านที่เคยได้รับบริการมาแล้วจากที่อื่น แต่ผลงานไม่เป็นที่พอใจ หรือแก้ไขหลายครั้งแล้วยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน ทางคลินิกยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามต้องการ

  ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี ด้วยประสบการณ์ของแพทย์กว่า 25 ปี โตไกคลินิกไม่เคยมีปัญหาด้านคดีความกับผู้รับบริการเลย จึงยืนยันได้ถึงคุณภาพและผลงานทางด้านศัลยกรรมความงาม ของคลินิกเราได้เป็นอย่างดี

  เรายินดีให้บริการท่านด้วยความพร้อมทุก ๆ ด้าน เพื่อความพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 

click to zoom click to zoom
click to zoom click to zoom
click to zoom click to zoom click to zoom
click to zoom click to zoom click to zoom
click to zoom click to zoom click to zoom
click to zoom click to zoom click to zoom
Top