โตไกคลินิก

ราคาค่าบริการ

บริการ ราคา
แก้ไขทรวงอกคล้อย โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
แก้จมูก โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
แก้ตีนกา โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
แก้หูกาง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
ดึงหน้าด้านล่าง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
ดึงหน้าผาก โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
ดูดไขมัน โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
ตัดแคม โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
ตัดปีกจมูก โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
ทำตา 2 ชั้น โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
ทำตาล่าง,ถุงไขมันใต้ตา โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
แปลงเพศ ชายเป็นหญิง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
รวมดึงทั้งหน้า โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
รีแพร์ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
เสริมคาง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
เสริมจมูก, แต่งปีกจมูก โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
เสริมนม โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-259-8808-9
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Top