เสริมโหนกแก้ม

เสริมโหนกแก้ม

Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น

รูปภาพก่อนทำ-หลังทำเสริมโหนกแก้ม
โตไก คลินิก
คลินิกศัลยกรรมความงาม

เลขที่ 1/53 ซ. สุขุมวิท 39 (ซ. พร้อมพงษ์) ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-259-8808 (-9)
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมโหนกแก้ม After เสริมโหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Top