เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก

เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก

Before เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก After เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก After เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก After เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น

รูปภาพก่อนทำ-หลังทำการเสริมกล้ามอกสำหรับชายที่กล้ามเนื้อหน้าอกมีขนาดเล็กและทำให้ใหญ่ขึ้นได้ยากโดยการออกกำลังกาย
การเสริมกล้ามอกสามารถทำให้หน้าอกมีสัดส่วนสวยงามล่ำสันสมชายภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเดินกลับได้หล้งทำไม่นาน


โตไก คลินิก
คลินิกศัลยกรรมความงาม

เลขที่ 1/53 ซ. สุขุมวิท 39 (ซ. พร้อมพงษ์) ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-259-8808 (-9)
Before เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก After เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก After เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก After เสริมกล้ามหน้าอก, กล้ามเนื้อหน้าอก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Top