แก้แขนหย่อนยาน

แก้แขนหย่อนยาน

Before แก้แขนหย่อนยาน After แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before แก้แขนหย่อนยาน After แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before แก้แขนหย่อนยาน After แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before แก้แขนหย่อนยาน After แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะรายนี้เท่านั้น

รูปภาพก่อนทำ-หลังทำแก้แขนหย่อนยาน

The excess and lax skin of the upper arm can be removed and tigthen up in about 2 hours. The would extennded from axillar to above the elbow on the posterior of the arm and rarely seen. 


โตไก คลินิก
คลินิกศัลยกรรมความงาม

เลขที่ 1/53 ซ. สุขุมวิท 39 (ซ. พร้อมพงษ์) ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-259-8808 (-9)
Before แก้แขนหย่อนยาน After แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before แก้แขนหย่อนยาน After แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before แก้แขนหย่อนยาน After แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before แก้แขนหย่อนยาน After แก้แขนหย่อนยาน
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Top