ยกริมฝ๊ปาก

ยกริมฝ๊ปาก

Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น

รูปภาพก่อนทำ-หลังทำการผ่าตัดยกริมฝีปากเป็นการผ่าตัดเล็กใช้เวลาทำประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง

ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้


โตไก คลินิก
คลินิกศัลยกรรมความงาม

เลขที่ 1/53 ซ. สุขุมวิท 39 (ซ. พร้อมพงษ์) ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-259-8808 (-9)
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ยกริมฝ๊ปาก After ยกริมฝ๊ปาก
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Top