ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม

ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม

Before ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม After ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม After ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม After ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น

รูปภาพก่อนทำ-หลังทำแก้ไขโครงสร้างหน้า โดยการตัดแต่งกระดูกส่วนที่เกิน หรือโดยการเสริมส่วนที่ขาด เช่นหน้าผาก โหนกแก้ม กราม คาง


โตไก คลินิก
คลินิกศัลยกรรมความงาม

เลขที่ 1/53 ซ. สุขุมวิท 39 (ซ. พร้อมพงษ์) ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-259-8808 (-9)
Before ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม After ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม After ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Before ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม After ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Top