เสริม Premaxillary

เสริม Premaxillary

Before เสริม Premaxillary After เสริม Premaxillary
เฉพาะรายนี้เท่านั้น

รูปภาพก่อนทำ-หลังทำเสริม Premaxillary


โตไก คลินิก
คลินิกศัลยกรรมความงาม

เลขที่ 1/53 ซ. สุขุมวิท 39 (ซ. พร้อมพงษ์) ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-259-8808 (-9)
Before เสริม Premaxillary After เสริม Premaxillary
เฉพาะรายนี้เท่านั้น
Top