แก้ไขโครงสร้างหน้า โดยการตัดแต่งกระดูกส่วนที่เกิน หรือโดยการเสริมส่วนที่ขาด เช่นหน้าผาก โหนกแก้ม กราม คาง

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ปรับแต่งโครงหน้า. เสริมกราม โหนกแก้ม
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา