กรามใหญ่ กรามเป็นเหลี่ยมสามารถแก้ไขได้ โดยการตัดกระดูกกรามส่วนที่เกินออก ทำให้ใบหน้าเรียวยาวขึ้น นอกจากนี้ กระดูกส่วนอื่นๆก็สามารถตกแต่งแก้ไขได้

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

ตัดกรามและกระดูกใบหน้า
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดกรามและกระดูกใบหน้า
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ตัดกรามและกระดูกใบหน้า
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา