ในผู้ที่คางสั้น หรือคางมีขนาดเล็ก ทางคลีนิคมีบริการเสริมให้มีรูปคางสวยงามได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงด้วยซิลิโคนแท่ง รูปคาง ( silastic) โดยปลอดภัยและไม่มีบาดแผลให้เห็น ถ้าท่านไม่ต้องการเสริมด้วยซิลิโคน ก็สามารถใช้สิ่งอื่นเช่น ไขมันหรือ คอลลาเจนได้
สำหรับผู้ที่คางใหญ่หรือเป็นเหลี่ยมไม่สวยงามก็สามารถตกแต่งให้เล็ก กลมกลึงได้ตามที่ต้องการ

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

เสริมคาง แต่งคาง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมคาง แต่งคาง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมคาง แต่งคาง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมคาง แต่งคาง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมคาง แต่งคาง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมคาง แต่งคาง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมคาง แต่งคาง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เสริมคาง แต่งคาง
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา