ย่อจมูก แต่งปลายจมูก

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ

ย่อจมูก แต่งปลายจมูก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ย่อจมูก แต่งปลายจมูก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ย่อจมูก แต่งปลายจมูก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
ย่อจมูก แต่งปลายจมูก
เฉพาะคนไข้รายนี้เท่านั้น
เลือกบริการของเรา